Infrastruktura IT

Każde przedsiębiorstwo posiadające nawet kilka komputerów boryka się z takimi problemami jak:

  • Brak serwera, na którym składowane byłby pliki
  • Bardzo trudne opracowanie elektronicznego obiegu dokumentów
  • Brak możliwości ustawienia poziomów zabezpieczeń do dokumentów
  • Brak zarządzania użytkownikami (pracownikami) i ich uprawnień
  • Brak zarządzania komputerami

To jest tylko kilka istotnych problemów wynikających z braku infrastruktury informatycznej. Tych problemów może być o wiele, wiele więcej. Wszystko zależy od wielkości przedsiębiorstwa i od ilości komputerów.

Co należy rozumieć pod hasłem „Infrastruktura informatyczna” lub krócej „Infrastruktura IT”? W ogólnym rozumieniu jest to szereg urządzeń i usług, które sprawiają, że praca w takim środowisku staje się o wiele łatwiejsza, a zarządzanie siecią komputerową i komputerami jest dużo sprawniejsze.

W ramach „Infrastruktury IT” uruchomiony zostaje serwer, który pełni rolę nadzorcy całego środowiska. Na nim składowane są wszelakie pliki oraz użytkownicy posiadają swoje konta.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.