Wirtualizacja aplikacji

Wirtualizacja aplikacji oferuje ogromne korzyści w postaci najlepszego wykorzystania aplikacji według własnych indywidualnych potrzeb – koniec z podatnymi na błędy i kosztownymi instalacjami aplikacji na wielu lokalnych urządzeniach końcowych.

Jak to działa? Jeżeli aplikacje są dostępne centralnie na serwerze, wielu użytkowników o bardzo różnych wymogach może uzyskiwać dostęp do różnych aplikacji jednocześnie i niezależnie od siebie nawzajem. Lokalnie na komputerze można korzystać z różnorodnych aplikacji – niezależnie od systemu operacyjnego.


Korzyści

– Administrowanie i utrzymanie szerokiej gamy urządzeń klienckich nigdy jeszcze nie było tak łatwe i efektywne.
– Scentralizowane administrowanie wdrożeniami, monitorowanie i zarządzanie aplikacjami. Nowy potencjał oszczędności.

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu.